Οικονομικά στοιχεία

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)